Parent Child Club

The Complete Guide to Starting Solids

Most doctors recommend starting solids at around 4 to 6 months. Before then the baby would have received all the nutrients required from breastfeeding or formula. You should never give solids to a baby younger than four months because their digestive system is not ready for solids yet. The signs that your baby is ready […]

Read More

Reducing the chances of Obesity in children and toddlers

Child obesity is becoming a world pandemic and it is a direct result of bad eating habits. It’s important that we educate ourselves and help our children develop healthy eating habits from very early on. High protein intake early in life has been associated with obesity later in life. • Breast milk contains natural low […]

Read More

It-tarbija u l-għawm

    It-trabi u tfal żgħar jieħdu gost jgħumu. L-għawm iservi ta’ eżerċizzju fiżiku wkoll. Wara l-ħlas l-omm aħjar ma tinżilx tgħum imqar għal sitt ġimgħat. It-tarbija tista’ titniżżel tgħum mill-ewwel ġimgħat tal-ħajja. F’Malta hawn diversi swimming classes għat-trabi u toddlers. Jekk it-tarbija għandha anqas minn sitt xhur, l-ilma jrid ikun msaħħan għal madwar 32 […]

Read More

Is-snien tat-tarbija

L-ewwel snien joħorġu meta t-tarbija jkollha madwar sitt xhur. L-età taf tvarja minn 3 xhur sa sena jew aktar. Is-soltjitilgħu iż-żewġ sinniet ta’ quddiem t’isfel, imbagħad l-erba’ sinniet ta’ quddiem ta’ fuq. Sa sentejn jew tlieta jkunu ħarġu s-snien, in-nejbiet u d-dras kollha, għoxrin b’kollox. It-Teething Minn madwar xahrejn ‘il quddiem it-tarbija tibda ddaħħal idejha […]

Read More

Measles

  Il-ħożba (measles) hi marda infettiva kkawżata minn virus. Il-ħożba tista’ tkun marda serja, speċjalment fit-trabi u tfal żgħar. Sikwit ikun hemm bżonn kura fl-isptar. L-ewwel sintomi jinkludu deni għoli ħafna (sa 104F); sogħla, għajnejn ħomor u jdemmgħu. Erbat ijiem wara joħroġ raxx fuq il-ġilda. Ir-raxx jibda wara l-widnejn u fil-wiċċ imma imbagħad jinfirex l-isfel […]

Read More

Car seat

Il-car-seat isalva l-ħajja! Qatt toħrog it-tarbija fil-karozza jekk ma tkunx marbuta sewwa fih. Lanqas għandek tisqi jew treddgħa t-tarbija waqt li l-karozza tkun miexja. Il-car-seat jista’ jintuża fuq is-sidil ta’ quddiem (imma bl-airbag mitfija) jew fuq is-sidil ta’ wara (fuq wara dejjem aktar safe). Il-car-seat għandu jkun dejjem iħares lura (rear-facing) (ara l-istampa hawn taħt). B’hekk dahar is-siġġu jipprovdi protezzjoni għar-ras, l-għonq […]

Read More

Tips għall-ġenituri fuq it-tilqim tat-tfal

Dawn huma ġabra ta’ pariri prattiċi għall-ġenituri rigward it-tilqim ta’ wliedhom. Appuntament L-ewwel tilqima tingħata fiċ-Ċentru tas-Saħħa, meta t-tarbija jkollha madwar 6 ġimgħat, fl-istess ġurnata tal-viżtà fil-Well Baby Clinic. It-tilqima tal-meninġite fil-privat tista’ tinbeda madwar ġimgħa wara. Immarka fil-kalendarju l-appuntamenti li jkun imiss biex ma tinsiex. Informa l-klinika jekk għal xi raġuni ma tkunx tattendi, […]

Read More

Tummy time

Il-ġenituri jafu li għandhom iraqqdu t-tarbija fuq daharha sabiex jipproteġuha minn cot death. Forsi ma japprezzawx kemm huwa imporanti li t-tarbija tqatta’ wkoll ħin fuq żaqqha meta tkun mqajjma (‘tummy time’). Peress li t-tarbija tagħmel ħafna ħin b’rasha tagħfas mas-saqqu, in-naħa ta’ wara jew il-ġenb tar-ras taf issir ċatta (‘plagiocephaly’). It-‘tummy time’ jgħin biex tissolva […]

Read More

Fever in children

Fil-qosor Ħu t-temperatura taħt id-driegħ (armpit) b’termometru diġitali. Id-deni jibda minn 37.5C (99.5F). Tagħtix mediċina sempliċiment biex tnaqqas id-deni. Uża pararcetamol jew ibuprofen jekk it-tifel jew it-tifla jkunu mdejjqin bid-deni jew b’xi wġigħ. Uża paracetamol jew Ibuprofen imma mhux it-tnejn flimkien. Offri ilma u xorb ieħor biex it-tfal ma jixxottawx. Tagħmlix tepid sponging, banju jew […]

Read More

Coeliac disease in children

What is coeliac disease? Coeliac disease is a lifelong condition of the small bowel caused by a reaction to gluten. It is an “auto-immune” disorder because the immune system damages its own body. Gluten is the name of a protein found in wheat, barley and rye. How does gluten affect the bowel? Gluten triggers the […]

Read More

Join us

Your Name (required)

Your Email (required)

Contact number (required)

Baby's date of birth or due date

How did you hear about this site?

 Yes, Sign me up. By ticking this box I agree I want to receive offers, parenting tips and promotional materials from Parentchildclub.com. I understand that the information may be used to contact me by email or by telephone. I consent to allow parentchildclub.com process my data according to their Privacy Policy at http://www.parentchildclub.com/?page_id=703