Parent Child Club

bl_banner_parentchildclub_728x90_18

Author Archives

Measles

  Il-ħożba (measles) hi marda infettiva kkawżata minn virus. Il-ħożba tista’ tkun marda serja, speċjalment fit-trabi u tfal żgħar. Sikwit …

Car seat

Il-car-seat isalva l-ħajja! Qatt toħrog it-tarbija fil-karozza jekk ma tkunx marbuta sewwa fih. Lanqas għandek tisqi jew treddgħa t-tarbija waqt li …

Tips għall-ġenituri fuq it-tilqim tat-tfal

Dawn huma ġabra ta’ pariri prattiċi għall-ġenituri rigward it-tilqim ta’ wliedhom. Appuntament L-ewwel tilqima tingħata fiċ-Ċentru …

Tummy time

Il-ġenituri jafu li għandhom iraqqdu t-tarbija fuq daharha sabiex jipproteġuha minn cot death. Forsi ma japprezzawx kemm huwa imporanti li t-tarbija …

Fever in children

Fil-qosor Ħu t-temperatura taħt id-driegħ (armpit) b’termometru diġitali. Id-deni jibda minn 37.5C (99.5F). Tagħtix mediċina sempliċiment biex …

Coeliac disease in children

What is coeliac disease? Coeliac disease is a lifelong condition of the small bowel caused by a reaction to gluten. It is an “auto-immune” disorder …

Food poisoning

L-avvenilament tal-ikel jiġri minħabba l-mikrobri u tossiċi fl-ikel għax ma jkunx imsajjar jew merfugħ sewwa. Is-sintomi jinkludu deni, uġigħ ta’ …

Kemm ghandhom jieħdu zokkor it-tfal?

It-tfal għandhom jieħdu anqas minn 25g zokkor kuljum, l-ekwivalenti ta’ 6 kuċċarini, skont stqarrija xjentifika mill-American Heart Assosiation (AHA). …

Toilet Training

It-toilet training għandu jinbeda meta t-tifel jew it-tifla jkunu preparati u maturi biżżejjed. Jekk tibda kmieni ħafna, jew fi żmien ħażin (ngħidu …

Croup: All You Need to Know

Il-croup hi kundizzjoni respiratorja komuni fit-tfal u tista’ twassal għal djuq fil-passaġġi tal-arja. Tiġri l-aktar fit-tfal bejn 6 xhur u 3 snin, …

Join us

Your Name (required)

Your address (required)

Your Email (required)

Please be sure to give us both a landline number as well as a mobile number to be able to register

Your baby's name

Your baby's gender

Baby date of birth or due date

Is this your first baby?

If not, please add your other baby ages

How did you hear about this site?

 Yes, Sign me up. By ticking this box I agree I want to receive offers, parenting tips and promotional materials from Parentchildclub.com. I understand that the information may be used to contact me by email or by telephone. I consent to allow parentchildclub.com process my data according to their Privacy Policy at http://www.parentchildclub.com/?page_id=703